1. Ilmu yang tidak diamalkan
 2. Amalan tanpa keikhlasan dan tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah saw
 3. Harta yang tidak diinfakkan, yakni tidak digunkan untuk kehidupan dunia dan tidak diinfakkan untuk kehidupan akhirat.
 4. Hati yang kosong dari mahabbatullah (mencintai Allah) dan hampa dari kerinduan kepada-Nya
 5. Badan yang tidak digunakan untuk beribadah mena’ati Allah Azza Wajala
 6. Mahabbah (cinta) yang tidak terikat oleh keridhaan Sang Kekasih (Allah) dan tidak -terikat oleh tali kepatuhan terhadap perintah-perintah-Nya
 7. Waktu yang tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki masa lalu dan meraih keuntungan dari kebajikan
 8. Pikiran yang menerawang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat
 9. Pelayanan atau pengkhidmatan kepada orang yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah dan tidak mendatangkan kebaikan bagi kehidupan duniamu
 10. Rasa takut dan mengharap kepada manusia (makhluk) sebagai tawanan Allah dan sebagai zat yang tidak dapat memberi manfaat dan mudharat serta tidak mampu menghidupkan dan mematikan

Kesia-siaan yang paling besar dari sepuluh hal ini adalah dua pangkal dari segala kesia-siaan, yakni:
 1. Disia-siakan hati akibat mementingkan dunia dari pada akhirat
 2. Disia-siakannya waktu lantaran panjangnya angan-angan (cet langet...)